Menu

Sport en recreatie Botswana

Nog geen 50.000 Bushmen wonen in verschillende gebieden in noordoost- en west Botswana, veelal in door de staat opgezette dorpen. Hun bestaan als jagers en verzamelaars mag dan voor velen slechts een herinnering zijn, de muziektradities leven nog sterk. Muziek is volop aanwezig in het dagelijks leven van de Bushmen bij rituelen, plechtigheden en ter ontspanning.
De dans heeft altijd een zeer belangrijke plaats ingenomen in de Afrikaanse cultuur. De bevolking gebruikt het als uiting van vreugde of verdriet, maar het is ook een middel ter bestrijding van ziekten en ter verjaging van boze geesten. Met zang en dans, gebruikmakend van traditionele muziekinstrumenten, wordt geprobeerd de goden gunstig te stemmen om zodoende een rijke jacht- of oorlogsbuit binnen te halen. In het verleden was verlies of winst tijdens een treffen tussen twee stammen dan ook vaak een teken van de kracht der goden.