Doelstellingen

Klimaat

Verlaging gemiddelde CO2-uitstoot per reiziger
Je reist CO2-positief. Dit betekent dat wij standaard meer dan de volledige CO2-uitstoot van je reis compenseren. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. We willen ook de gemiddelde uitstoot per reiziger verminderen.
      Ons doel is om deze uitstoot met 20% per reiziger terug te dringen aan het eind van 2023 ten opzichte van 2019.

Promoten van non-stop vluchten
Een non-stop vlucht heeft een beduidend lagere CO2-uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom willen we actief stimuleren dat onze reizigers voor een non-stop vlucht kiezen. Dit doen we o.a. door onze reizigers een korting van € 100,- p.p. te geven wanneer zij kiezen voor een alternatieve non-stop vlucht. Daarnaast bieden we meer non-stop vluchten aan.
     ➤ In 2022 willen we bereiken dat 20% van onze reizigers kiest voor een non-stop vlucht. Voor 2023 streven we naar 30%.

Kantoor CO2-positief maken
Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, is het ook belangrijk dat ons kantoor CO2-positief wordt.
     ➤ In 2022 zullen we 125% van onze CO2-uitstoot compenseren.

Shoestring DURFT! klimaatneutraal uitvoeren
Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen en ons kantoor te beperken en te compenseren, willen we ook ons jaarlijkse evenement Shoestring DURFT! klimaatneutraal gaan organiseren.
     ➤ Vanaf 2022 zal ons evenement Shoestring DURFT! 100% klimaatneutraal georganiseerd worden. 

Je reist ter plaatse zoveel mogelijk over land
Niet alleen de internationale vluchten leveren veel vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Toch zijn er vaak goede alternatieven voorhanden, zoals de trein en bus. Dit is niet mogelijk voor alle trajecten.
     ➤ Binnen Adventure Specialists B.V. hebben we het aantal binnenlandse vluchten op onze groepsreizen in 2021 met 40% verminderd ten opzichte van 2019. Bij de binnenlandse vluchten die we nog blijven aanbieden, zullen we uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Uitbreiden reisaanbod binnen Europa
Tot nu toe organiseren we vooral reizen buiten Europa, zodat een internationale vlucht bijna onvermijdelijk wordt. Door meer reizen in Europa te ontwikkelen, bieden we onze klanten meer mogelijkheden om minder vervuilend te reizen.
     ➤ In 2021 bieden de merken van Adventure Specialists B.V. gezamenlijk 57 verschillende reizen aan in Europa; in 2022 stijgt dit aantal tot ongeveer 65.

Gratis overnachting als je met de trein naar je Europese bestemming reist
Doordat we nu meer reizen in Europa hebben, wordt het mogelijk voor onze reizigers om per trein naar hun Europese bestemming te reizen. Dit willen we verder stimuleren.
     ➤ Onze ambitie is dat eind 2022 minimaal 10% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de bestemming in Europa af te reizen (i.p.v. met het vliegtuig)

Reizigers overtuigen om met de trein naar de luchthaven te gaan
De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen, is per trein.
     ➤ Onze ambitie is dat in 2022 minimaal 70% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de luchthaven van vertrek te reizen (i.p.v. met de auto).

Lokaal

Wereldwijd steunen wij een aantal projecten met een financiële bijdrage
Wij kiezen ervoor om een flink aantal projecten op onze bestemmingen te steunen. Wij werken hiervoor samen met onze lokale agentschappen. Ook onze reizigers kunnen deze projecten ondersteunen.
     ➤ Wij streven ernaar om de donaties voor onze lokale projecten samen met onze reizigers in 2022 te verdubbelen en in 2023 te verviervoudigen.

Meer aandacht voor deze goede doelen
Onze lokale projecten willen we meer aandacht gaan geven op onze websites. Zo krijgen onze reizigers een beter beeld van deze projecten. Op deze manier verwachten we meer steun te kunnen geven.
     ➤ Sinds 2021 wordt er meer aandacht besteed aan deze projecten. In 2022 willen we jaarlijkse uitgebreide updates geven aan de reizigers die donaties hebben gedaan. 

Excursies met een duurzaam karakter
Door lokale excursies aan te bieden, kan de plaatselijke bevolking ook profiteren van het bezoek van onze reizigers. Op deze manier komt meer geld bij hen die dit ook verdienen.
     ➤ In 2022 bieden we in elke reis minimaal twee optionele excursies of suggesties aan, zodat je zelf ter plaatse je reis kan verduurzamen en je voetafdruk kan verkleinen.

Samenwerken met Travelife gecertificeerde agentschappen
Wij zijn al jaren duurzaam gecertificeerd via Travelife. Ter plaatse willen we in de toekomst alleen samenwerken met agentschappen die dezelfde normen en waarden hanteren die wij belangrijk vinden. De beste garantie hiervoor is als zij ook gecertificeerd zijn.
     ➤ Op dit moment heeft 28% van onze lokale partners een duurzaamheidscertificaat. We willen dit percentage in 2022 verhogen naar 40%. Aan het einde van 2024 moeten al onze agentschappen gecertificeerd zijn. Excursies met direct contact met dieren verbieden
Animal Welfare is onlosmakelijk verbonden met ons beleid. Reizen en dierenleed gaan immers niet samen.
     ➤ Wij bieden daarom geen excursies meer aan waarbij direct contact met dieren mogelijk is. Denk hierbij aan ritjes op olifanten, het wassen van olifanten of zwemmen met dolfijnen.

Ontwikkelen van een Impact Score
Wij meten hoeveel geld van onze reizen terechtkomt bij lokale ondernemers en de lokale gemeenschap (accommodaties, restaurants en transport). Via een door onszelf ontwikkelde Local Impact Score maken wij inzichtelijk welk deel van de betalingen/uitgaven van onze reizigers uiteindelijk plaatselijk terechtkomt.
     ➤ Sinds 2021 hebben we voor onze groepsreizen de Local Impact Score berekend. Deze scores zullen hierna jaarlijks opnieuw worden berekend.

Enkel overnachten in kleinschalige, lokale accommodaties
Onze reizigers slapen vaak in kleinschalige accommodaties. Deze accommodaties hebben meer sfeer en veel van onze uitgaven komen terecht in de lokale economie.
     ➤ Het is onze ambitie om met behulp van onze lokale agentschappen in 2022 onze accommodaties onder de loep te nemen. In 2023 overnachten we waar mogelijk tijdens onze reizen alleen nog in kleinschalige hotels/accommodaties die in lokale handen zijn. Hotels van (internationale) hotelketens zullen we dan niet meer gebruiken. 

Verminderen van het plasticverbruik op reis
Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan. We streven ernaar dat onze reizigers in 2022 geen wegwerpplastic waterfles en plastic tasjes meer gebruiken tijdens hun reizen.
     ➤ Dit willen we bereiken door in 2022 en 2023 alle reizigers actief van tips te blijven voorzien en door samen te werken met onze reisbegeleiders/gidsen en lokale partners. 

Reisbegeleiders

Reisbegeleiders tonen je de duurzame 'hidden gems'
Reisbegeleiders spelen een grote rol tijdens onze reizen. Gelukkig waarderen onze reizigers hun bijdrage zeer. Zij worden hoog beoordeeld in onze enquêtes. Door hun centrale rol kunnen zij een grote rol spelen bij de verduurzaming van onze reizen.
      Zij geven tips en stimuleren zo onze reizigers om lokale producten te kopen en te eten in kleine, lokale restaurants.

Leading the Way
Voor reisbegeleiders is een training opgezet die hen up-to-date houdt over duurzaam reizen. 100% van onze reisbegeleiders heeft deze ‘Leading the Way’-training voltooid. 
      Tevens willen we onze ‘duurzaamheidsmodule’ - die we zelf geven tijdens trainingen – continu uitbreiden en meer actief zijn met tips richting onze reisbegeleiders.

Lokale reisbegeleiders steunen de lokale economie
Bij Shoestring wordt 100% van onze reizen begeleid door lokale reisbegeleiders. Door lokale reisbegeleiders in te zetten profiteert de lokale economie van de reizen die wij in hun land organiseren. Als duurzame reisorganisatie willen wij dit stimuleren.
      Bij Shoestring houden wij het percentage lokale reisbegeleiders op 100%.