SRG, ANVR en calamiteitenfonds

SGR
Shoestring maakt deel uit van Adventure Specialists B.V.  en is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) onder inschrijfnummer 3329. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen onze reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

ANVR
Shoestring maakt deel uit van Adventure Specialists B.V. en is onder nummer 04231 aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle onze reizen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan vermeld in de ANVR brochure.

Afwijkende reisvoorwaarden Shoestring
Vanwege de avontuurlijke aard van de reizen en de specifieke problemen bij een aantal reisbestemmingen, hanteert Shoestring in overleg met de ANVR annuleringsvoorwaarden die afwijken van de in de ANVR-brochure vermelde reisvoorwaarden.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

  a) tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom* met een minimum van € 250,- per persoon;
  b) van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom*;
  c) bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
  d) bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom*.

  Tevens dient de reiziger 25% van de reissom* aan te betalen met een minimum van € 250,- vermeerderd met de kosten van eventuele reis- en annuleringsverzekeringen. Het restant moet zes weken voor vertrek bij ons binnen zijn.

  Mocht je jouw reis willen verlengen of een andere wijziging verzoeken, dan brengen wij hiervoor € 50,- wijzigingskosten per boeking in rekening. Deze wijzigingskosten zijn exclusief de eventuele meerkosten die aan deze wijziging verbonden zijn.

  Wij verplichten ons er toe om je uiterlijk 3 weken voor vertrek uitsluitsel te geven als een reis onverhoopt niet door kan gaan omdat het gepubliceerde minimum aantal deelnemers niet is bereikt. Overigens, zelfs als het minimum aantal deelnemers niet is bereikt, kan Shoestring er voor kiezen om de reis toch door te laten gaan.

  * De reissom omvat de gepubliceerde reissom, eventuele toeslagen, eventuele visumkosten, bijdrage Calamiteitenfonds, eventueel excursiepakket, eventuele wijzigingskosten (€ 50,- p.p.). Bovengenoemde bedragen worden gedekt door een annuleringsverzekering (mits je uiteraard een geldige reden hebt om te annuleren).


Calamiteitenfonds

Shoestring maakt deel uit van Adventure Specialists B.V. en is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Onze reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:  

 • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Bovenstaande is alleen geldig indien het calamiteitenfonds de betreffende situatie als calamiteit erkent.

Bekijk hier de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.