Ziekenhuisopname

1. Reisverzekering is verplicht!

Ten eerste stellen we het verplicht dat iedere reiziger die met ons reist een reisverzekering heeft afgesloten voordat hij/zij op reis gaat. Bij ziekenhuisopname, bezoek aan het ziekenhuis of arts tijdens de reis, etc. kun je dan terugvallen op deze reisverzekering. De reisverzekering regelt de medische afhandeling, vergoedt de kosten (die vallen onder de polis), regelt eventueel dat je gerepatrieerd wordt (indien noodzakelijk) en besluit of zij eventueel verpleging of een familielid laten invliegen.

2. Ziekenhuisopname

Als er een situatie ontstaat waarbij een opname noodzakelijk is dan zal onze reisbegeleider je naar het ziekenhuis brengen of regelen dat je in een ziekenhuis komt. Is de reisbegeleider niet in de buurt en wordt door omstanders of een van de medereizigers geregeld dat je in het ziekenhuis terecht komt, raden we je aan je reisbegeleider zo snel mogelijk te (laten) contacteren.

De reisbegeleider meldt aan de lokale agent dat je in het ziekenhuis ligt waarna de lokale agent direct contact met ons opneemt. Ook kan het zijn dat wij rechtstreeks geïnformeerd worden door de reisbegeleider of een van jouw medereizigers op de reis. Ons noodnummer is hiervoor 24 uur per dag beschikbaar.

Vervolgens controleren wij of wij je reisverzekeringsgegevens hebben ontvangen en controleren dan - indien je dat verzoekt - bij de betreffende verzekeraar of zij op de hoogte zijn van je opname. Mocht je in de gelegenheid zijn raden we je ook altijd aan zelf contact op te nemen met de reisverzekering.

3. Hectische eerste uren

De eerste uren na een ziekenhuisopname zijn vaak hectisch. Hoe nodig het soms ook is om direct behandeld te worden, het ziekenhuis zal willen weten wie de rekening gaat betalen. Houd er rekening mee dat in sommige landen fatsoensnormen overschreden worden die bij ons gangbaar zijn. 

Daarom is het zeer belangrijk dat je je reisverzekeringsgegevens (welke maatschappij, polisnummer en erg belangrijk, het alarmnummer) voor vertrek aan ons hebt doorgegeven en deze ook, middels bijvoorbeeld een reisverzekeringspasje, bij je hebt tijdens de reis. Je reisverzekeraar moet direct op de hoogte gebracht worden, zodat ook het ziekenhuis weet wie er gaat betalen. 

Je reisverzekeraar wil begrijpelijkerwijs ook eerst controleren of je wel bij hen verzekerd bent, voordat zij tot assistentie overgaat. Zij werken in veel landen samen met lokale verzekeraars die dan rechtstreeks contact opnemen met het ziekenhuis waarin je opgenomen bent. Zij regelen dat je de beste behandeling krijgt. Je kunt je voorstellen dat bij een opname in het weekend, ’s nachts of op een feestdag, deze hulp traag op gang komt en minder snel verloopt dan jij zou willen. 

4. Wij zijn verantwoordelijk voor alle reizigers

Als je samenreist met bijvoorbeeld je partner, dan is het gebruikelijk dat deze tijdens de ziekenhuisopname bij je blijft. De reisverzekeraar regelt dan het verblijf voor je partner. Reis je alleen dan kan een medereiziger deze rol op zich nemen of – wat vaak gebeurt - blijf je alleen achter in het ziekenhuis. Wij begrijpen dat dit een ingrijpende ervaring is.

Met de groepsleden wordt besproken hoe de reis nu verder gaat.

  • Wanneer de groep langere tijd verblijft in dezelfde plaats als waar jouw ongeluk/jouw ziekenhuisopname heeft plaats gevonden, dan kan de reisbegeleider je tijdens deze dagen nog assisteren of zorgdragen dat er assistentie voor jou komt.
  • Wanneer de reis echter volgens het programma verder gaat en de reis zich voortzet naar een nieuwe plaats, dan zal dit programma worden aangehouden. In dit geval zal de reisbegeleider verder reizen met de groep.

We realiseren ons dat dit laatste onsympathiek kan overkomen, maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de andere reizigers. De reisverzekeraar is voor 100% verantwoordelijk tijdens je verblijf in het ziekenhuis en zij zullen ook zorg moeten dragen dat er assistentie voor jou komt. Niet voor niets heb je een reisverzekering afgesloten en hiervoor betaald.

5. Je medische behandeling

Wie helpt je dan?

In deze situatie is de reisverzekeraar verantwoordelijk voor je verdere behandeling, het onderhouden van contact met je, de betaling van de kosten en de eventuele repatriëring. Bij een ernstige situatie kan de verzekeraar besluiten om verpleging of een familielid van je over te laten komen om je te ondersteunen .

Deze diensten verschillen per verzekeraar dus het is belangrijk een weloverwogen keuze hierbij te maken. Wij werken tot grote tevredenheid samen met Allianz Global Assistance.

Het is belangrijk om je te realiseren dat wij geen invloed hebben op de beslissingen en ondersteuning van de verzekeraar. Daar heb je zelf een afspraak mee gemaakt door een reisverzekering bij hen af te sluiten.

6. Laten wij je dan in de steek? Nee zeker niet!

  • Het is ons protocol dat wij bij een ziekenhuisopname dagelijks vanuit ons kantoor contact hebben met de zieke of met de begeleidende partner. Dit ter ondersteuning, waarbij wij soms jouw vragen of bestaande problemen doorgeven aan de reisverzekeraar. Ook als wij uit dit contact de indruk krijgen dat zaken niet goed of traag worden opgepakt door de reisverzekeraar, dan zullen wij de verzekeraar actief benaderen.
  • Als andere reisbegeleiders van ons in de buurt zijn of als onze lokale agent personeel ter plaatse heeft, dan zullen wij hen vragen bij je langs te gaan ter ondersteuning. Je moet je echter wel realiseren dat alleen de verzekeraar verantwoordelijk is voor je behandeling en de gevolgen die verbonden zijn aan deze opname (zoals accommodatie vinden en betalen voor je partner). Wij spelen hier officieel geen rol in, maar we proberen je wel te helpen waar mogelijk.
  • Ook zullen wij na een ziekenhuisopname contact opnemen met de overige groepsleden om hen te laten weten dat wij op de hoogte zijn van de opname en dat wij bij eventuele vragen altijd te bereiken zijn (ook buiten kantooruren).
  • Na terugkomst zullen we contact met je opnemen om te vragen hoe het met je gaat en of wij je nog kunnen helpen.

Laten we hopen dat je tijdens je reis nooit in het ziekenhuis terecht komt.