Reiszoeker

Reizen naar Ierland

Taal Ierland

De officiële voertaal in Ierland is het Engels. Het sterk afwijkende Iers (Gaelic) is in sommige streken echter de meest gangbare taal. Enkele van die ‘Gaeltacht’ (gebieden waar de Ierse cultuur en tradities sterk voortleven) zijn de regio’s Dingle, Connemara en Donegal. Ongeveer 70.000 Ieren beheersen het Gaelic, de oude Keltische taal (verwant aan het Welsh, het Bretons en het Schotse Gaelic). Gaelic is een verplicht vak op de lagere school, nationalisten vinden het in stand houden van de Ierse taal van groot belang. Voor de meeste Ieren is het Iers dus de tweede taal.

Ierse plaatsnamen zeggen vaak iets over het landschap. Plaatsen met ‘lough’ erin (zoals Glendalough, Ardclough of Loughmore) wijzen op de aanwezigheid van een meer. ‘Carrick’ staat voor rotsachtig (bijvoorbeeld Carrickmacross), ‘ennis’ is een eiland, ‘slieve’ een berg en ‘dona(gh)’ wijst op de aanwezigheid van een kerk. Tenslotte: ‘glen’ is een vallei. Denk maar eens aan de tekst van de bekende Ierse song ‘Danny Boy’:
‘Oh Danny boy the pipes the pipes are calling
From glen to glen and down the mountain side
The summer's gone and all the flowers dying
'Tis you 'tis you must go and I must bide’.