Reiszoeker

Reizen naar Oezbekistan

Landschap Oezbekistan

Oezbekistan bestaat grotendeels uit woestijn. Het uitgestrekte laagland in het westen bestaat uit de Kyzylkumwoestijn (rode zand) en de oase Choresem aan de beneden loop van de rivier Amu Darja. In het uiterste westen ligt het Ustjurtplateau en het Aralmeer. De twee grootste rivieren van het land zijn de Amu Darja en de Syr Darja. Deze vinden hun oorsprong in de bergketens ten oosten van Oezbekistan. Het oosten bestaat uit het grootste gedeelte van het Ferganabekken met de uitlopers van de Tian Shan en Zerafshanketen met pieken tot 4500 meter hoog. In Oezbekistan vind je ook de grootste vallei van Centraal-Azië, de vruchtbare en dichtbevolkte Ferganavallei is zo’n 300 kilometer lang en 170 kilometer breed.

Irrigatie in Oezbekistan: Een deel van de oorspronkelijke woestijn in Oezbekistan is in cultuur gebracht door het aanleggen van irrigatiekanalen. Deze worden gevoed door de rivieren Amu Darya en Syr Darya. Het water stroomt de woestijn in waardoor het eens zo barre landschap verandert in vruchtbare grond voor katoenvelden. Deze irrigatie heeft een ecologisch drama tot gevolg gehad. Het Aralmeer, waarin de twee rivieren uitmonden, is 70 procent ingekrompen en zal, als de irrigatie zo wordt voortgezet, in 2020 verdwenen zijn.