Reiszoeker

Reizen naar Argentinië

Taal Argentinië

De officiële taal in Argentinië is het Spaans. Daarnaast hebben de immigranten ten dele hun eigen taal behouden. Vooral Italiaans, de taal van de grootste immigrantengroep, wordt overal verstaan. Daarnaast worden 17 inheemse talen gesproken, waaronder Quechua, Mapuche, Guaraní, Tobas and Matacos.

Elke reisgids biedt een lijst met handige woorden en zinnen in het Spaans. Het aparte van Argentijns Spaans, ‘castellano’, is de uitspraak en enkele grammaticale verschillen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook typische uitdrukkingen en woorden die in het ‘Spaans’ Spaans niet worden gebruikt.
Uitspraak: de ´ll´ en ´y´ worden als ´zj´ uitgesproken.
Grammatica: het Spaanse ´tu´ (jij) is ´vos´ (uitspraak ´bos´). Zoals elke taal heeft ook het Argentijnse Spaans een ruime variëteit aan slang woorden (lunfardo), afhankelijk van de leeftijd, sociale klasse en situatie. Het is handig om een mondje Spaans te spreken, Engels wordt in Argentinië nauwelijks gesproken.