Reiszoeker

Reizen naar Argentinië

Veiligheid Argentinië

Zoals in elk buitenland geldt ook in Argentinië de stelregel: ´blend in with the locals´. Probeer zo min mogelijk op te vallen als toerist en wees voorzichtig om opzichtig met geld in de weer te zijn. Voor openbaar vervoer en taxi´s volstaat klein geld. Houd dus altijd wat klein geld apart en ga niet met grote biljetten betalen. Kijk altijd uit voor zakkenrollers op plekken waar veel mensen zijn, bijvoorbeeld in drukke straten, metro of bus.

In Buenos Aires is er één oude truc die nog wel eens wordt toegepast en dat is de mosterd of ´vogelpoep´ truc. Er wordt mosterd op je kleren gespoten waarna goedgeklede en verzorgde mensen je aanbieden te helpen. Of ze poetsen ´de vogelpoep´van je kleding. Ga hier niet op in!
Let verder ook op bij bedelaars of mensen die de weg vragen.

Over het algemeen is Argentinië een veilig land voor toeristen en bovenstaande tips moeten als een raad worden gezien, geen reden tot bezorgdheid.

Reisadviezen voor Argentinië: Nuttige reisadviezen en actuele informatie over de veiligheid in de verschillende regio’s van Argentinië vind je op www.nederlandwereldwijd.nl of op http://diplomatie.belgium.be/nl. Nederlanders kunnen in geval van nood 24/7 bellen met het contactcenter van Buitenlandse Zaken, telefoon +31 247 247 247. Ook via het Twitteraccount @247BZ of de 24/7 BZ Reisapp kun je direct contact opnemen met het contactcenter.