Reiszoeker

Reizen naar Namibie

Religie Namibie

Minstens 75% van de Namibiërs belijden het christendom, waarbij de Duits-Lutherse kerk domineert. Dankzij vroege missie-activiteiten is er ook een grote rooms-katholieke bevolking, voornamelijk in centraal Namibië en in de geïsoleerde gebieden zoals Kavango. De meeste Portugees sprekende mensen zijn rooms-katholiek. Niet-chriselijke Namibiërs leven voornamelijk in de noordelijke gebieden, en veel van die mensen (voornamelijk de Himba, Herero en de San) belijden hun animistische tradities. In het algemeen is hun geloof gekarakteriseerd door de verering van voorouders, waarvan geloofd wordt dat deze niet dood zijn, maar voortleven in een andere vorm. Ze zijn de boodschappers tussen de nog levende mensen en de goden.