Reiszoeker

Reizen naar Paraguay

Religie Paraguay

Het katholicisme (90% van de bevolking) is de officiële religie in Paraguay. Een minderheid van de bevolking is protestants, zo'n 100.000. De oorspronkelijke bewoners van Paraguay, de Guaraní, hebben niet zozeer een geloof, maar wel hun eigen rituelen, mythes en tradities. Gebeurtenissen die onverklaarbaar zijn worden door de Guaraní gewijd aan de krachten van Pombero. Om Pombero gunstig te stellen, gaven ze offers in de vorm van geschenken en alcohol.