Reiszoeker

Reizen naar Botswana

Bevolking Botswana

Botswana is met 2,25 miljoen mensen een zeer dunbevolkt land. Het grootste deel van de inwoners zijn Tswana. Botswana is een van de meest verstedelijkte maatschappijen van Afrika. De tradities van de bevolking zijn vervaagd door de bekering tot het christendom en een centraal bestuur naar Europees model. Veel kleine dorpjes op het platteland lopen leeg doordat de mensen naar de steden trekken op zoek naar baantjes die geld opleveren. In de taal wordt voor de namen van een stam het voorvoegsel 'Ba' gezet. Tswana, wat 'Bosjesman' betekent, wordt dus 'Batswana'. De benaming van het land verwijst naar de naam van de vroegere stam. Nu heet iedereen die in Botswana woont zo. Andere bekende stammen zijn de San, de Herero en de Kgalagadi. De Herero vrouwen vallen op door hun wijde rokken en grote hoeden naar Victoriaans model.

Nog geen 50.000 Bushmen wonen in verschillende gebieden in noordoost- en west Botswana, veelal in door de staat opgezette dorpen. Hun bestaan als jagers en verzamelaars mag dan voor velen slechts een herinnering zijn, de muziektradities leven nog sterk. Muziek is volop aanwezig in het dagelijks leven van de Bushmen bij rituelen, plechtigheden en ter ontspanning.

De dans heeft altijd een zeer belangrijke plaats ingenomen in de Afrikaanse cultuur. De bevolking gebruikt het als uiting van vreugde of verdriet, maar het is ook een middel ter bestrijding van ziekten en ter verjaging van boze geesten. Met zang en dans, gebruikmakend van traditionele muziekinstrumenten, wordt geprobeerd de goden gunstig te stemmen om zodoende een rijke jacht- of oorlogsbuit binnen te halen. In het verleden was verlies of winst tijdens een treffen tussen twee stammen dan ook vaak een teken van de kracht der goden.