Reiszoeker

Reizen naar Botswana

Religie Botswana

Tot en met de 18e eeuw was er in Zambia en Botswana sprake van een animistisch geloof. Een regendans doen voor de goden, oftewel 'gofethla pula', was heel gewoon. Dit veranderde met de komst van christelijke missionarissen aan het begin van de 19e eeuw. Zij brachten een heleboel nieuwe ideeën, die echter afbreuk deden aan de oude gewoonten en tradities van de bevolking. Het grootste deel van de bevolking heeft zich bekeerd tot het christelijke geloof. Er zijn een klein aantal hindoe- en moslimgemeenschappen. Ongeveer 70% van de bevolking noemt zich tegenwoordig christen.