Reiszoeker

Reizen naar Botswana

Taal Botswana

In Botswana speelt Engels een belangrijke rol. Het is de officiële taal waarin vanaf de vijfde klas van de lagere school les wordt gegeven. Echter, in de praktijk spreekt 90% van de bevolking een Bantu taal, het Setswana. Bij de eerste kennismaking zeg je in het Setswana "dumela rra" tegen een man en "dumela mma" tegen een vrouw.