Reiszoeker

Reizen naar Zuid-Afrika

Bevolking Zuid-Afrika

De bevolking van Zuid-Afrika is bijzonder divers. Er leven zo'n 58 miljoen mensen, waarvan er 36 miljoen zwart, 8 miljoen blank, 4 miljoen 'kleurling' en 1 miljoen van Indiase afkomst zijn. De zwarte bevolking, voornamelijk Bantoes, zijn nakomelingen van stammen, die vanuit het noorden Zuid-Afrika binnenvielen in de 17e eeuw. Het grootste gedeelte van de zwarte bevolking tref je aan in de vroegere 'thuislanden' en bestaat uit Zulu's, Xhosa's en de Sotho's. De blanken stammen hoofdzakelijk af van de koloniale Europeanen, die de westerse cultuur naar dit land hebben gebracht. Ongeveer 60 % is oorspronkelijk van Nederlandse afkomst ('Afrikaners') en de rest is grotendeels van Britse afkomst. In de provincies Mpumalanga, Northern Province en Free State wonen voornamelijk zwarte Afrikanen. Mensen van Britse afkomst wonen voornamelijk in het gebied Kwazulu-Natal en de Westelijke en Oostelijke Kaap provincies. De kleurlingen zijn afstammelingen van verschillende bevolkingsgroepen. De meeste 'kleurlingen' wonen in de noordelijke en westelijke Kaap provincies. De kleinste bevolkingsgroep is Aziatisch. Deze groep bestaat voornamelijk uit Indiërs, die gewerkt hebben op de suikerrietplantages. Zij leven veelal in het gebied KwaZulu-Natal.

Wat de bevolking gezamenlijk heeft is het culturele aspect van de apartheid. Dit aspect speelt heden ten dage een steeds kleinere rol, aangezien de apartheid steeds meer tot het verleden is gaan behoren door de politieke koers die sinds 1994 gevoerd wordt.