Reiszoeker

Reizen naar Estland

Religie Estland

Sinds de Estse onafhankelijkheid in 1991 mogen de inwoners in alle vrijheid hun godsdienst beleven. Al bijna 500 jaar lang is het lutheranisme, een protestantse religie, Estlands officiële godsdienst. Toch zijn de Esten een van de meest seculiere Europese volken. Slechts 27% van de bevolking zegt een of andere godsdienst aan te hangen: 14% van de bevolking is luthers en 13% Russisch-orthodox.

Esten zijn dus niet erg kerks, maar toch is het markeren van levensfasen (doop, huwelijk en overlijden) met kerkelijke rituelen gebruikelijker dan bij de meeste Nederlanders en Belgen. De kerkelijke ceremonies worden meestal voorbereid in een gesprek met de pastor en na de plechtigheid volgt een samenzijn met familie en vrienden. Veel baby’s worden Luthers gedoopt, waarbij twee doopgetuigen (peetouders) aanwezig zijn. Van vroeger uit worden kinderen in Estland nog steeds vernoemd naar hun grootouders, te beginnen met de kant van de vader.