Reiszoeker

Reizen naar Lesotho

Cultuur Lesotho

Uiteraard zijn er cultuurverschillen tussen Nederlanders en Belgen enerzijds en Lesothanen anderzijds. Hieronder zijn er een paar punten uitgepikt.

Armoede in Lesotho: Lesotho is een arm land. In 2018 stond het op de 164e plaats van 188 landen op de menselijke ontwikkelingsindex. De index van de menselijke ontwikkeling (ontwikkelingsindex), VN-index (welzijnsindex) of Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Lesotho 68 % van de bevolking onder de armoedegrens.

Een stukje geschiedenis van Lesotho: Aan het begin van de 19de eeuw vergrootte Zulu-Koning Shaka voortdurend zijn rijk. Hij bedreigde ook het gebied van de Basotho-stammen, maar het lukte de Basotho, onder de tot koning benoemde Moshoeshoe I, zich te verweren. Daarom geldt Moshoeshoe I als stichter van de Basotho-natie. Tijdens zijn lange regeerperiode (1822 tot 1870) resulteerde een aaneenschakeling van oorlogen met Zuid-Afrika (voornamelijk tussen 1856 en 1868) in het verlies van grote stukken land. Koning Moshoeshoe I zocht daarom bescherming bij het Verenigd Koninkrijk. Basutoland werd uitgeroepen tot Brits Protectoraat. Het bestuur was in eerste instantie in handen van de Kaapkolonie, maar in 1884 werd Basutoland een aparte Britse kolonie. Pogingen vanuit Zuid-Afrika om zeggenschap te krijgen over Basutoland werden in de eerste helft van de 20ste eeuw bestreden, waarmee het Basutoland gevrijwaard bleef van het apartheidsregime. Na de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1966 kreeg Basutoland de nieuwe naam Lesotho.

Kleden en dekens in Lesotho: Op veel plekken in het Afrikaanse koninkrijk worden nog steeds traditionele dekens en kleden geweven. Ze komen goed van pas bij de Lesothanen, bijvoorbeeld voor herders tijdens de koude winternachten, maar zijn tegenwoordig ook een populair souvenir. De kleden verbeelden meestal traditionele dorpen of feesten. Een leuk aandenken aan je rondreis door Lesotho.

De vlag van Lesotho: De huidige vlag van Lesotho werd in 2006 in gebruik genomen. De drie gekleurde horizontale balken (blauw-wit-groen) staan voor respectievelijk regen, vrede en voorspoed. Het zwarte symbool in de middelste balk stelt een Basotho-hoed (mokorotlo) voor, die door veel Lesothanen wordt gedragen.

Tradities in Lesotho: Lesotho is ook vol van tradities. Zo spelen sangoma's nog altijd een zeer centrale rol in het leven van de Lesothanen. Bij ziektes, begrafenissen of religieuze rituelen treden deze natuurgenezers op de voorgrond. Aan nog ‘ronddwalende’ voorouders wordt soms vee geofferd. Lesothanen worden het liefst in een zittende positie begraven, hun blik gericht op de zon. De Lesothaanse chiefs zijn de gerespecteerde leiders van hun dorp, zij bepalen wat er op hun grondgebied gebeurt. Als je bijvoorbeeld in een dorp wilt kamperen, dien je dat altijd eerst nederig te vragen aan de desbetreffende chief.

Algemeen: Besef voortdurend dat je als gast in een land verblijft waar men nu eenmaal andere omgangsvormen kent. Dat is niet afwijkend, jij gedraagt je afwijkend.