Reiszoeker

Reizen naar Spanje

Religie Spanje

Vanaf het jaar 394 werd in Spanje onder keizer Theodosius het rooms-katholicisme de staatsgodsdienst. In 711 veroverden de Moren Spanje echter en werd de islam de belangrijkste godsdienst. Pas in het begin van de zeventiende eeuw heroverde de rooms-katholieke kerk haar machtige positie en ontstond er een hechte samenwerking tussen kerk en staat. In 1931 kwam aan deze situatie een einde. De kerk had zich in al die eeuwen namelijk niet erg geliefd gemaakt en dit leidde in de Spaanse Burgeroorlog tot de dood van circa 6000 geestelijken. Het was dan ook niet vreemd dat de kerk hechte banden met het Franco-regime aanging. Franco riep in 1939 het rooms-katholicisme uit tot staatsgodsdienst. Pas na Franco's dood werd in de grondwet van 1978 weer de scheiding van kerk en staat opgenomen. Sindsdien is de vrijheid van godsdienst in Spanje gegarandeerd. Tegenwoordig is de Spaanse bevolking voor ongeveer 95% rooms-katholiek.