Reiszoeker

Reizen naar Cambodja

Bevolking Cambodja

Cambodja heeft ruim 16 miljoen inwoners. In 1970 waren dit er maar 6-7 miljoen. Vanwege oorlogen en burgeroorlogen, maar vooral vanwege het schrikbewind van de Rode Khmer (1975 tot 1979) zijn één tot drie miljoen mensen om het leven gekomen. De etnische minderheden de Cham en de Malai werden vanwege hun islamitische geloof op gruwelijke wijze door de Rode Khmer vervolgd (naar men zegt, werd meer dan de helft van de Cham- minderheid vermoord), net als veel Chinezen en Vietnamezen. Ook op dit moment zijn het de Vietnamezen die worden lastig gevallen. Cambodja heeft momenteel een zeer hoge bevolkingsgroei. De hoofdstad Phnom Penh is de grootste stad met een populatie van ongeveer 1 miljoen zielen. De belangrijkste bevolkingsgroep van het land zijn de Khmer (90% van de bevolking). Dit betekent dat Cambodja een voor deze regio bijzonder homogene bevolking heeft. 3% van de bevolking bestaat uit Chinezen en 4% uit Vietnamezen. De Khmer beschouwen zichzelf als afstammelingen van de legendarische Brahmaan Kambu, naar wie Cambodja is genoemd. De Rode Khmer gaf het land de naam Kampuchea, maar sinds 1989 heet het weer Cambodja. Tussen de Khmer en hun buurvolken, de Vietnamezen, Loatianen en Thai, bestaan opmerkelijke verschillen in uiterlijk en mentaliteit. De Khmer zijn gemiddeld ongeveer 165 cm groot en hebben een sierlijk en krachtig postuur. Naast hun ronde gezichten zie je ook brede gezichten met een hoekige kin, die doen denken aan de gelaatstrekken op de reliëfs van Angkor. De Khmer kennen een systeem van wederzijdse hulp en werken samen tijdens de verbouw en oogst van de rijst. Daarbuiten zijn ze tamelijk individualistisch en neigen naar passiviteit en lijdzaamheid. Winstbejag, ondernemingszin en handel liggen hen niet. Hun denken wordt sterk beïnvloed door animistische ideeën en het boeddhisme, dat meer op het toekomstige dan op het huidige leven is gericht. Succesvolle zakenlieden in Cambodja zijn veelal Chinezen of ze stammen af van de Chinezen.