Reiszoeker

Reizen naar Cuba

Bevolking Cuba

Cuba heeft ongeveer 11,5 miljoen inwoners waarvan er ruim 2 miljoen in Havana wonen. De oorspronkelijke bewoners van Cuba stammen af van de Arawak-indianen. Van de paar honderdduizend bewoners die Columbus aantrof toen hij in 1492 op het eiland arriveerde, waren er honderd jaar na de komst van de Spanjaarden nog maar enkele honderden over, de rest was óf uitgemoord óf geveld door de nieuwe ziekten die de conquistadores hadden meegebracht. Vanaf het begin van de 16e tot in de 19e eeuw werden meer dan een half miljoen slaven geïmporteerd uit Afrika; een gevolg van het idee van de Spanjaarden dat de sterke Afrikanen beter bestand waren tegen zwaar werk dan de zachte en meegaande Indianen. V

olgens een volkstelling is 66 procent van de bevolking blank (afstammelingen van de Spanjaarden), 12 procent Afrikaans, 21,9 procent is mulat of mesties (resp. gemengd Afrikaans/blank of gemengd Indiaans/blank, maar op Cuba worden beide begrippen door elkaar gebruikt) en 0,1 procent Aziatisch. Als je op Cuba bent kun je je moeilijk voorstellen hoe die 22 procent mulat of mesties is gemeten: andere schattingen (en het straatbeeld) komen op hoger dan 50 procent.