Reiszoeker

Reizen naar Jordanië

Taal Jordanië

In Jordanië is Arabisch de officiële taal. In de grote steden wordt ook Engels gesproken. Hoewel het geschreven Arabisch over de gehele Arabische wereld hetzelfde is, zijn er binnen het gesproken Arabisch regionale verschillen, dialecten genoemd, die vaak dwars door de landgrenzen heen gaan. Het Arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven en bestaat uit 28 medeklinkers. Klinkers worden niet geschreven en zo ontstaat de moeilijke situatie van verschillende Latijnse schrijfwijzen voor één-en-hetzelfde woord: Resafe, Resafa, Rasafeh, Rusafa enzovoort. De Arabische cijfers worden overigens wel van links naar rechts gelezen. Er zijn veel Nederlandse woorden die van het Arabisch zijn afgeleid. Voorbeelden zijn: spinazie, andijvie, benzine, cijfer, sloep, katoen, kabel, stroop en douane.