Reiszoeker

Reizen naar Panama

Bevolking Panama

Panama is qua bevolkingsaantal vier keer zo klein als Nederland; er wonen ruim 4 miljoen mensen. Het land is Carabisch Spaans, zowel wat betreft cultuur, taal als gewoonten en gebruiken. Etnisch is de meerderheid van de bevolking mestizo, een mix van Spaans, inheems, Chinees en West-Indisch. Een van de belangrijkste inheemse bevolkingsgroepen vormen de Kuna. De meerderheid van de Kuna woont nu op de eilanden van de San Blas Archipel (Kuna Yala) aan de noordoost kust. Kleinere groepen Kuna leven verspreid in de provincie Darien, grenzend aan Colombia. De Kuna vonden hier toevlucht na te zijn ontkomen aan de Spaanse kolonisator. Zij wilden hun traditionele levensstijl behouden en wensten niet te assimileren. Hun poging daartoe is succesvol geweest; de Kuna vormen tot op de dag van vandaag een trotse bevolkingsgroep met een sterke onderlinge band.