Reiszoeker

Reizen naar Brazilië

Duurzaamheid Brazilië

Groen in Brazilië:
- We maken op deze reis geen gebruik van grootschalige hotelketens, waar mogelijk gebruiken we kleine accommodaties, waarbij de winst ten goede komt aan de lokale investeerders.
- Vrijwel alle hotels tijdens deze reis reduceren energiegebruik door airconditioning te gebruiken die automatisch afslaat bij het verlaten van de kamer, het gebruik van spaarlampen, handdoeken die niet iedere dag worden gewassen, etc...
- We werken niet met hotels die de afvoer van het riool ongezuiverd op de rivieren of het grondwater loodsen. Dit speelt met name in de Pantanal en de Amazone. Rioolwater wordt zoveel mogelijk biologisch afgebroken in speciale tanks en bassins alvorens het wordt geloodst.

Door naar natuurgebieden bij Foz do Iguaçu, de Pantanal en de Amazone te gaan dragen we indirect een steentje bij aan de bescherming van deze gebieden. Door deze gebieden op een andere manier economische waarde te geven (namelijk door middel van toerisme) wordt het gemakkelijker om weerstand te bieden tegen de alsmaar oprukkende aanplant van soja en veeteelt.
De regels voor al onze lokale gidsen in Brazilië zijn dat dieren niet worden opgepakt voor de foto en dat er zo min mogelijk in de natuur wordt verstoord.