Reiszoeker

Reizen naar Tanzania

Religie Tanzania

In Tanzania heb je drie godsdiensten die duidelijk hun stempel drukken op de religie in het land. Het meest verspreid en aanwezig is de islam, waar 35% van de bevolking toe behoort. De moslimbevolking woont in meerderheid in de kustgebieden en op de eilanden Zanzibar en Pemba. De zending en de missie zorgden net als in Kenia voor een grote verspreiding van het christendom, meer dan 40% van de bevolking is hierbij betrokken, verdeeld over rooms-katholiek, luthers, presbyteriaans, anglicaans en orthodox. Het hindoeïsme wordt aangehangen door 20% van de bevolking. Als gevolg van het feit dat veel stammen hun eigen godsdiensten beleden, hun eigen goden aanbaden en hun eigen godsdienstige riten en gewoonten hadden, is veel vermenging ontstaan, ook in de beleving van de godsdienst.