Reiszoeker

Reizen naar Vietnam

Religie Vietnam

In de Socialistische Republiek Vietnam (gebaseerd op marxistische beginselen) speelt het atheïsme een vooraanstaande rol. De regering moedigt uitoefening van godsdienst dan ook niet aan. Er is wel vrijheid van godsdienst in het land, zolang de religieuze praktijk niet in strijd is met de wet of de politiek van de staat. Voor de wet zijn atheïsme en alle godsdiensten gelijk.

De belangrijkste religies zijn boeddhisme, confucianisme en taoïsme. Deze religies zijn vermengd met voorouder- en geestenverering en animisme, en min of meer samengesmolten tot één geloof, Tam Giao. De meeste Vietnamezen noemen zich nog wel boeddhist of taoïst, maar in de praktijk is een scheidslijn moeilijk te trekken. In de boeddhistische pagodes tref je een ratjetoe van Boeddha- en voorouderbeelden, hindoeïstische swastika's en taoïstische symbolen (yin en yang).

Onder de bergvolken en rondom Ho Chi Minh City is vooral het christendom verspreid. Er zijn zo'n 5 miljoen rooms-katholieken. Verder is er een kleine minderheid van animisten, islamieten en hindoes.

Twee sekten die in deze eeuw in Vietnam zijn ontstaan, komen alleen in dit land voor: de Cao Dai en de Hoa Hao. De Cao Dai is een in 1926 ontstane nieuwe religie, met daarin, volgens de Vietnamese stichter en medium Ngo Minh Chieu, het beste uit de religies van Oost en West (boeddhisme, taoïsme, confucianisme, christendom, islam, spiritisme en voorouderverering). Er is één god, Cao Dai. Mediums zorgen gedurende seances voor het contact met de god en de geestenwereld. Het medium ontving in de vele seances boodschappen van gene zijde: Boeddha, Jezus, Lao Tse, Confucius en Mohammed. Maar ook van de geesten van o.a. Jeanne d'Arc, Napoleon, Churchill, Victor Hugo en Shakespeare. Er is een kerkelijke hiërarchie zoals in de rooms-katholieke kerk: een paus, kardinalen, bisschoppen, priesters. De kleuren van hun pijen verschillen van de overige volgelingen. Op dit moment zijn er meer dan 2 miljoen volgelingen, vooral in Zuid-Vietnam. Het centrum van de Cao Dai is in de stad Tay Ninh, 100 km vanaf Ho Chi Minh City. In de kleurrijke hoofdtempel (die een beetje aan de Efteling doet denken), vindt elke dag rond het middaguur een gebeds- en meditatiedienst plaats, die toeristen op het balkon kunnen bijwonen.