Reiszoeker

Reizen naar Indonesië

Bevolking Indonesië

Indonesië heeft een bevolking van 268 miljoen mensen. Alleen al in de hoofdstad Jakarta wonen er 9,6 miljoen. De verzameling volken, talen, gewoonten en culturen die binnen de Indonesische archipel wordt aangetroffen, is ronduit verbazingwekkend. Er zijn 365 etnische groepen op de eilanden met zo'n 300 verschillende talen. Indonesië is een Toren van Babel op zich. De overbruggende taal is het Bahasa Indonesia. De Javanen vormen met 60 miljoen mensen de grootste etnische groep, gevolgd door de Sundanezen op West-Java. Sulawesi heeft een inwoneraantal van ruim 15 miljoen mensen. Op Sumatra leven circa 40 miljoen mensen met veschillende etnische achtergronden, zoals de Batak en de Minangkabauers. De Balinezen zijn met 3 miljoen mensen. Er wonen op Lombok zo'n 2,4 miljoen mensen, waarvan 80% Sasak. Deze mensen belijden de islam, maar hebben daarnaast een cultuur die uniek is voor Lombok. De Kleine Soenda Eilanden zijn aanmerkelijk dunner bevolkt dan Java en Bali, en de dorpen en cultuurgronden liggen ver uiteen. Er zijn enorme fysieke verschillen tussen de mensen in de verschillende delen van het eilandenrijk, voor wat betreft pigmentatie, haartype, gestalte en gelaatskenmerken. Nog steeds leven een aantal volken geïsoleerd. Het gevoel van 'Indonesische identiteit' is het sterkst in de meer ontwikkelde gebieden, terwijl de geïsoleerde (en daardoor meer traditionele) gemeenschappen zich in de eerst plaats identificeren met hun eigen etnische identiteit en hun adat (traditioneel recht, de gewoonten van een etnische groep of gemeenschap).