Reiszoeker

Reizen naar Indonesië

Festivals Indonesië

Feesten en festivals: Indonesië kent o.a. de volgende feestdagen: 1 januari (Nieuwjaarsdag); 21 april (Kartini-dag, een soort moederdag); 17 augustus (Onafhankelijkheidsdag); 1 oktober (Hari Pancasila). Deze dag herinnert aan de vijf basisprincipes van de Pancasila: het geloof in één god; eenheid van Indonesië; beschaafde medemenselijkheid; democratie; sociale gelijkheid voor alle Indonesiërs); 25 december (Kerstmis). Daarnaast zijn er enkele feesten die veranderlijke data hebben, zoals Chinees Nieuwjaar (veranderlijke datum); Balinees Saka (Balinees Nieuwjaar); Waisak Day (herdenkt de geboorte en dood van de Boeddha en wordt gevierd in de omgeving van Yogyakarta en de Borobodur).

Islamitische feesten: Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op de waarneming van de maan, vallen die feesten ieder jaar op een andere dag. Het offerfeest duurt 3 dagen. De Ramadan (de vastenmaand) kan hinderlijk voor toeristen zijn. In Indonesië zijn veel restaurants dicht; eten, drinken en roken in het openbaar wordt niet op prijs gesteld. Voor toeristen wordt overal wel gekookt en gezorgd. Het spreekt vanzelf dat men de mensen niet de ogen moet uitsteken door vlak voor hun neus te eten. Na afloop van de ramadan volgt het Suikerfeest.