Reiszoeker

Reizen naar Indonesië

Fotografie Indonesië

Indonesiërs laten zich graag en veel fotograferen. Toch dient de fotograferende of (video)filmende bezoeker zich terdege bewust te zijn van het feit dat ze niet ongevraagd het leven van een ander kunnen binnendringen. Vraag daarom altijd even toestemming (permisi) om te mogen fotograferen. Als iemand niet gefotografeerd wil worden, respecteer dat dan. Vliegvelden, militaire kampementen, bruggen, overheidsgebouwen, havens, industrie, stations, politie e.d. zijn in Indonesië verboden te fotograferen. Geheugenkaarten voor de digitale camera zijn alleen te koop in enkele grote steden van Indonesië. Neem voldoende film- of fotomateriaal mee vanuit Nederland en denk ook aan reservebatterijen. Voor wie een paar kiekjes van de fascinerende zeeflora en -fauna wil nemen, zijn er in Nederland speciale wegwerponderwatercamera's te koop.