Reiszoeker

Reizen naar Egypte

Taal Egypte

De officiële taal van Egypte is Arabisch. Binnen het Arabische onderscheidt men drie registers. Het eerste is de gesproken taal, de informele taal die gesproken wordt op straat en behoort tot de groep oosterse Arabische dialecten, zoals het Syrisch, het Libanees of het Jordaans. Deze taal bestaat niet in schrift. Egypte kent binnen deze informele taal een aantal dialecten zoals het Cairees, Saidische dialect in Opper-Egypte en het dialect in de Fayyum. Daarnaast wordt er in het zuiden ook Nubisch gesproken, een Hamitische taal. Egyptisch Arabisch wordt ook buiten Egypte goed verstaan dankzij de verspreiding van ‘films en lectuur afkomstig uit Egypte’. Naast de gesproken taal is er het Standaard Arabisch, de geschreven taal die in alle landen ongeveer hetzelfde is. Het is de taal van de krant, maar ook de politici spreken het bij officiële redevoeringen. Het derde register is het klassieke Arabisch, de zevende-eeuwse taal waarin de koran is geschreven. De kennis van deze taal is bij de meeste eerder passief en beperkt zich tot het kunnen opzeggen van koranpassages. Hoewel je in toeristengebieden wel terecht kunt met Engels, is het zeker de moeite waard een paar woorden of zinnen Egyptisch te leren. De lokale bevolking zal dat zeker waarderen.

Vooraf enkele uitspraakregels:
j: als een 'zachte k' zoals 'good' in het Engels.
‘ : een keelklank die benaderd wordt door de ‘a’ diep achter in de keel uit te spreken.
kh: als een ‘harde g’
h: als een ‘harde h’ uitgesproken van achter uit de keel.
gh: als de ‘r’ in Paris

Welkom, hallo
Ahlan wa Sahlan

Antwoord: lett. jij/jul­lie evenzeer
Ahlan bieklbiekoem

Goede morgen
Sabaah al-khair

Antwoord: lett. mor­gen van licht
Sabaah al-noer

Goede middag/avond
Masaa al-khair

Antwoord: lett. avond van licht
Masaa al-noer

Prettig kennis met u te maken
Foersa sa’ieda

Antwoord: lett. ik ben het gelukkigst
Ana I-as’ad

Hoe gaat het met je/u?
Izzayyik/ izzayikkoem

Goed, godzijdank
Kwayyis, alhamdoe lillaa

Spreek je Egyptisch?
Bititkallim masri?

Een beetje
Swaya

Hoe heet je?
Ismik ee?

Mijn naam is ...
Ismie ...

Dank u wel
Shoekran

Geen dank / graag ge­daan
Afwan / ayy khidma

Waar kom je vandaan?
Baladek ee?

Ik kom uit Nederland
Ana min Hoelanda

Waar ga je heen?
Raah feen?

Ik ga naar Aswan
Raah Aswan

Mag ik even? (b.v. te­gen ober)
Law samaht

Een kop koffie/thee als­tublieft
Finjaan ahwa/ shay min fadlik

Okay
Tayyib/maashi

Het doet er niet toe
Ma'alesh

Ja /nee
Aywa / la

Sorry
Mut’assifa

Gedraag je!
Ihtaram nafsik

Hou op/nu is het ge­noeg!
Khallas

Waar is een hotel/taxi/bus?
Feen foendoe tex/oto­bies?

Links/ rechts/rechtdoor
Shamaal/ yamien/ ala toel

Hoeveel kost dat?
Bikaam?

Egyptische pond
Ginnee

Tot ziens
Ma'a salaama

1 = waahid
2 = itneen
3 = talaata
4 = arba’a
5 = khamsa
6 = sitta
7 = sab’a
8 = tamanya
9 = tis’a
10 = ‘ashara