Reiszoeker

Reizen naar Ethiopië

Religie Ethiopië

Het christendom en de islam hebben veel invloed gehad op de Ethiopische cultuur en religie. Hieruit is de huidige, eeuwenoude orthodox-christelijke kerk ontstaan. In de noordelijke regio's is bijna iedereen aangesloten bij deze kerk. De Ethiopisch-ortodoxe kerk is numeriek de grootste van de vijf oosterse orthodoxe kerken. Naast de Ethiopische zijn er de Koptische (Egypte), de Syrische, de Indiaase en de Armeense kerk. In hun leer zijn god en Jezus één. In de huidige grondwet zijn kerk en staat overigens gescheiden. De bakermat van het Ethiopisch christendom ligt in het noorden. Ontstaan in de vierde eeuw heeft het stugge, conservatieve karakter ervan door de eeuwen heen goed kunnen gedijen. Het noorden lag geïsoleerd van de buitenwereld: fysiek door het moeilijk toegankelijke hooggebergte en cultureel doordat er op 5 Italiaanse jaren na (1936 - 1941) nauwelijks contact was met "het volk van buiten". Priester, monnik of boer; iedereen staat voortdurend in contact met het oneindige en bovennatuurlijke. Zo wordt er bijvoorbeeld in Lalibela nog altijd de migratie (20 eeuwen geleden) van Maria naar Egypte gevierd. Als je de dienst ziet, lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan.